Vladislav Dudák, Vít Rýpar - Praha mosty spojená

Neohodnoceno

Kniha Praha mosty spojená se zabývá historií, architekturou, urbanistickým rámcem i současností a plánovanou budoucností pražských mostů a předmostí, tedy tématem navýsost aktuálním.

formát 220 x 260 mm, pevná vazba, 352 stran, barevnost 4/4, obálka s 3D UV lakem;

799 Kč
Dostupnost: Skladem
Kód: 1103
Vladislav Dudák, Vít Rýpar - Praha mosty spojená
Neohodnoceno

Detailní popis produktu

Kniha si všímá i širšího kontextu mostních staveb a jejich předmostí, jejich užívání, tedy toho, jak se mosty promítaly a promítají do života velkoměsta, jak si Praha „své mosty“ prosazuje a jak její mosty potom Prahu mění.

Příběh mostů je součástí příběhu města, jeho obyvatel, jeho správy. Je to příběh střetů koncepcí, odborných i politických rozhodnutí, vážení alternativ a někdy i osobních sporů a soukromých zájmů.

Kniha si klade za cíl ukázat, jak nevšední a komplikovaná je „otázka mostní“, jak náročné je rozhodování o trase a stavební podobě mostů, jak obtížná je jejich realizace, údržba a rekonstrukce. Zabývá se také plánováním a přípravou mostních staveb nových, architektonickými soutěžemi i konkrétní realizací stavby.

Kniha je bohatě ilustrována mapkami, plány, historickými fotografiemi a rytinami i fotografiemi současnými. Doplněna je řadou zajímavostí, citáty z dobového tisku, medailonky architektů a architektonických studií, stavebních firem ap.

O autorech

PhDr. Vladislav Dudák, filosof, historik. Mimo svou hlavní profesi se dlouhodobě zabývá historií a architekturou Prahy. Autor řady ss. a vš. učebnic, rozsáhlé dvousvazkové Encyklopedie světové architektury, hesel o památkách a pragenziích v Ottově encyklopedii.
O Praze napsal mj. objevnou publikaci o vztahu města a Vltavy Prahou po Vltavě a netradičního průvodcePražský poutník aneb Prahou ze všech stran (čtvrté stále se rozšiřující vydání, dotisky), knihu Pražský hrad a Hradčany a stručného průvodce Karlův most. Za editorskou práci v oblasti památek oceněn Výroční cenou nadace Český literární fond, nominován na Magnesia litera a další.

Ing. arch. Vít Rýpar, absolvent pražské Fakulty architektury v roce 2013. V současnosti spolupracovník na projektu Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky (výzkum NAKI, FA ČVUT) a externí spolupracovník na výzkumu Architektonicko-urbanistická analýza Pražské památkové rezervace (IPR). Spoluautor několika oceněných soutěžních návrhů (náměstí, návsi, hřbitovu). Od roku 2015 doktorand na Ústavu urbanismu (zaměření na venkovský veřejný prostor, autor více článků), vyučující tamtéž (cvičení urbanismus I, IV, VI) a po čtyři roky asistent v ateliéru Vladimíra Sitty na ústavu krajinářské architektury. Poslední praxe v ateliéru Pavla Hniličky (územní plány a studie).

Doplňkové parametry

Kategorie: Výběr nejlepších knih o Praze
Záruka: 2 roky