Hrníčky ze Slovácka - Tupeská keramika

Tupeská keramika je typická svým vzorem – takzvanou Bolerázskou (Tupeskou) růží. Pochází z obce Tupesy nedaleko Uherského Hradiště v samém srdci Slovácka. Tupeská keramika je tradiční lidová keramika tzv. Majolika, která má kořeny v 17. století. Typický dekor, pro který je charakteristická červená růže, používá syté barvy a vychází z předloh habánského hrnčířství. Místní talentované ženy, které ručně pomocí štetce a bez šablon vykreslí na keramiku různé barevné a především jedinečné vzory. Každý kousek keramiky je originál. To, že obec a přilehlé okolí disponuje dostatkem hlíny, která má vhodné chemické složení pro tvorbu keramiky je základ, ovšem k věhlasu je vždycky zapotřebí něco navíc – malérečky.

Základem všeho je dobrá místní hlína, která se nejdřív musí zbavit vzduchu. Vytočené džbánky, hrnky, talíře se suší, vypalují a noří do šmelce – tedy bílé glazury. Malérečky pěti základními barvami dotvoří ornamenty – všechno ručně bez šablon. Tupeský dekor je bohatě propracovaný a ručně malovaný. Skládá se z bohaté tupeské růže vymalované červenou barvou, tulipánu, který je imporovaný z orientu, žlutých blatouchů a modrých chrp – to vše svázané v pevné kompozici vytváří krásný okulahodící tvar.

The Tupesy ceramics is typical for its pattern - the so-called Bolerázská (Tupeská) roses. It comes from the village of Tupesy near Uherské Hradiště in the heart of Czech region Slovácko. Tupesy pottery is a traditional folk pottery called Majolica, which has its roots in the 17th century. The typical decor, which is characterized by a red rose, uses rich colors and is based on the preface of Haban pottery. Local talented women who use hand with a brush and without templates to draw various colored and, above all, unique patterns on ceramics. Every piece of pottery is original. The fact that the village and the surrounding area has enough clay, which has a suitable chemical composition for the creation of ceramics, is the basis, but for fame is always needed something extra - malérečky - the clever local women who can paint typical Tupes patterns.

 The basis of everything is good local clay, which must first get rid of the air. Turned mugs, cups, plates are dried, fired and dipped into a "šmelc" - white glaze. Malérečky with five basic colors will complete the ornaments - all by hand without templates. Tupes decor is richly elaborated and hand-painted. It consists of a rich blunt rose painted red, a tulip that is imported from the Orient, yellow buttercups and blue cornflowers - all tied in a solid composition creates a beautiful charming shape.